sopran alt tenor bas

Adventstiden

1 Kyrie - Adventstiden 695:1

2 Gloria och Laudamus - Adventstiden 697:6

3 Sanctus - Adventstiden (Y.P.)

4 Agnus Dei - Adventstiden (M.S.)

Fastetiden

1 Kyrie - Fastetiden

2 Kyrkans förbön (Fastelitanian) 700:1

3 Sanctus - Fastetiden

4 Agnus Dei - Fastetiden

Påsktiden

1 Kyrie - Påsktiden (B.J.)

2 Gloria - Påsktiden (M.A.)

3 Sanctus - Påsktiden (T.H.)

4 Agnus Dei - Påsktiden (M.S.)

Trefaldighet (Sommar)

1 Kyrie - Tref. Sommar (A.R.)

2 Gloria - Tref. Sommar (K.M.)

3 Sanctus - Tref. Sommar (J.K.)

4 Agnus Dei - Tref. Sommar (McG)

Trefaldighet (Höst)

1 Kyrie - Tref. Höst (B.G.)

2 Gloria - Tref Höst (S.S.)

3 Sanctus - Tref. Höst (B.G.)

4 Agnus Dei - Tref. Höst (J.K.)

Jultiden

1 Kyrie - Jultiden (L.N.)

2 Gloria - Jultiden (T.H.)

3 Sanctus - Jultiden (Y.P.)

4 Agnus Dei - Jultiden (M.S.)

Hallelujaomkväden

1 Halleluja 1 (Duncan)

2 Halleluja 2 (Honduras)

3 Halleluja 3 (F. O'Carrol, C. Walker)

4 Halleluja 4 (Död till liv - J.H)

5 Halleluja 5 (Karibien)

6 Halleluja 6 (Ditt ord - B. Farrell)

7 Halleluja 7 (Låt din vilja ske - TSK)

8 Halleluja 8 (Massa halleluja - J.H)

9 Halleluja 9 (...ditt lov - Förkortad SvPs 705)

10 Halleluja 10 (Taize 30)

11 Halleluja 11 (St Ansgar 2)

12 Halleluja 12 (Civicon)

13 Halleluja 13 (D.hult 5)